Có nên gửi tiết kiệm vào ngân hàng hay không?

Sau bao năm làm ăn vất vả anh/chị đã tích luỹ…